top of page

Program fredag

14:50

Fræna Brass Band

Tredjedivisjon

15:04

Moen Musikkforening

Tredjedivisjon

15:18

Valdres Brass Band

Tredjedivisjon

15:32

Sentrumskirken Brass

Tredjedivisjon

15:46

Lismarka Mesnali Brass

Tredjedivisjon

16:00

Spydeberg Brass

Tredjedivisjon

16:14

Eidsberg brassband

Tredjedivisjon

16:28

Holmestrand brass

Tredjedivisjon

16:42

Langhus Brass

Tredjedivisjon

16:56

Torpa Bygdebrass

Tredjedivisjon

17:10

Røn musikklag

Tredjedivisjon

17:24

Bamble Brass

Tredjedivisjon

17:38

Kvikne Hornmusikk

Tredjedivisjon

17:54

Filadelfia Hornorkester Drammen

Andredivisjon

18:08

Skui Brassband

Andredivisjon

18:22

Jølster musikklag

Andredivisjon

18:36

Saksumdal musikkforening

Andredivisjon

18:50

Tertnes Amatørkorps

Andredivisjon

19:04

Krapfoss Hornorkester

Andredivisjon

19:18

Gjøvik Bybrass

Andredivisjon

19:32

Sørum Musikklag

Andredivisjon

19:49

Montebello Brass

Førstedivisjon

20:09

Hasle Brass

Førstedivisjon

20:29

Betlehemskyrkans musikkår

Førstedivisjon

20:51

Oslofjord Brass

Elitedivisjon

21:16

Sandefjord Brass Symposium

Elitedivisjon

21:41

Jaren Hornmusikkforening

Elitedivisjon

22:06

Brøttum Brass

Elitedivisjon

bottom of page