top of page

REKKEFØLGE FREDAG

Husk at tidene er veiledende

ELITEDIVISJON

20:51

21:16

21:41

22:06

Oslofjord Brass

Sandefjord Brass Symposium

Jaren Hornmusikkforening

Brøttum Brass

1. DIVISJON

19.49

20.09

20.29

Montebello Brass

Hasle Brass

Bethlehemskyrkans Musikkår

2. DIVISJON

Filadelfia Hornorkester Drammen

Skui Brassband

Jølster Musikklag

Saksumdal Musikkforening

Tertnes Amatørkorps

Krapfoss Hornorkester

Gjøvik Bybrass

Sørum Musikklag

17:54

18:08

18:22

18:36

18:50

19:04

19:18

19:32

3. DIVISJON

14:50

15:04

15:18

15:32

15:46

16:00

16:14

16:28

16:42

16:56

17:10

17:24

17:38

Fræna Brass Band

Moen Musikkforening

Valdres Brass Band

Sentrumskirken Brass

Lismarka Mesnali Brass

Spydeberg Brass

Eidsberg brassband

Holmestrand Brass

Langhus Brass

Torpa Bygdebrass

Røn musikklag

Bamble Brass

Kvikne Hornmusikk

REKKEFØLGE LØRDAG

ELITEDIVISJON

20:25

20:51

21:17

21:43

Oslofjord Brass

Jaren Hornmusikkforening

Sandefjord Brass Symposium

Brøttum Brass

1. DIVISJON

19:05

19:31

19:57

Montebello Brass

Betlehemskyrkans musikkår

Hasle Brass

2. DIVISJON

16:22

16:42

17:02

17:22

17:42

18:02

18:22

18:42

Skui Brassband

Sørum Musikklag

Filadelfia Hornorkester Drammen

Saksumdal musikkforening

Gjøvik Bybrass

Krapfoss Hornorkester

Jølster musikklag

Tertnes Amatørkorps

3. DIVISJON

12:00

12:20

12:40

13:00

13:20

13:40

14:00

14:20

14:40

15:00

15:20

15:40

16:00

Eidsberg brassband

Torpa Bygdebrass

Kvikne Hornmusikk

Valdres Brass Band

Holmestrand brass

Røn musikklag

Lismarka Mesnali Brass

Bamble Brass

Moen Musikkforening

Fræna Brass Band

Langhus Brass

Sentrumskirken Brass

Spydeberg Brass

bottom of page