top of page

DELTAKERINFORMASJON

Velkommen til Oslo Brassfestival!

Vi er en festival som fokuserer på konsertene og publikum, og ikke så mye på det strenge konkurransekonseptet. Vi vil være litt annerledes, vi vil at alle skal kose seg og at det skal være mulig å prate og spise og drikke samtidig som man hører på god musikk.

Ingen korps spiller samtidig, så man trenger ikke være redd for å være publikumsløs - her vanker alltid applaus!

Festivalen foregår i to av Oslos kuleste scener - Kulturkirken Jakob fredag og Sentrum Scene lørdag.

 

Festivalen er i utgangspunktet åpen for både barn og voksne, men siden Sentrum Scene har full skjenkebevilling så har vi noen regler for alder. Dere må melde inn antall deltakere under 18 slik at disse får eget bånd. Etter festkonserten og premieutdeling må disse dessverre forlate Sentrum Scene - da festen har 18 årsgrense. Dette kan vi dessverre ikke lempe på. Sentrum Scene har eget vakthold og er strenge på dette.

Vi håper dere kan finne et godt alternativ for de under 18.

Vi gleder oss til festival, og vi håper teksten under besvarer eventuelle spørsmål. Vi vil også sende ut informasjon underveis.

Ta kontakt dersom dere ikke finner informasjonen dere leter etter!

PROGRAMKRAV

De eneste rammene for hva som skal spilles er hva man tror egner seg for lokalene – henholdsvis et kirkerom på fredagen, og en stor rockescene med åpen bar og en del bakgrunnsstøy på lørdagen.  Kulturkitken Jakob er ikke en meninghetskirke, så det er ingen regler å forholde seg til.

Man skal tåle at folk prater.

Dette er ikke en hysjefestival! Her er det rom for alt, og det er opp til korpset å stoppe praten!

 

Konsertopplevelsen skal stå i sentrum hele helgen, og vi oppfordrer alle korps til å velge variert musikk som skaper magiske øyeblikk og god stemning i salen.

Vær kreative! ALT er lov! 

Det er ingen begrensninger for besetning og gjester. Ta med en sangsolist, en rockegitarist, et kor! En klarinett!

SPILLETID

Spilletid

Spilletid regnes fra klarsignal til siste tone. Konfransier gir klarsignal når alt er rigget opp, og bandet må da starte med det samme. 


Vi ønsker å minimere dødtid mellom korpsene av hensyn til publikumsopplevelsen. For å minimere riggetiden skal alle stoler settes opp etter standard brassbandoppsett. 

Konkurransen starter fredag formiddag. 3.divisjon spiller først.
Det er ingen pause mellom korpsene, og kort pause mellom divisjonene. Vi har bare omtrentlige spilletider, det viktigste er at det flyter! 

 

Dersom det er spesielle grunne til at dere må ha et spesielt spilletidspunkt, så må dere gi oss beskjed om dette før trekning. Vi tar ikke høyde for dirigent eller medlemskollisjoner , og vi kan ikke gjøre mange endringer i rekkefølgen i etterkant.

Rekkefølgen ligger her.

Det er fint om dere er på plass ca en time før oppsatt spilletid. 

 

Fredag er det oppvarming i Babtistkirka, ikke langt fra Kulturkirken. Dere blir hentet i oppakkingsrommet i Kulturkirken rundt 40 minutter før oppsatt spilletid. Vi anbefaler å være på plass en time før spilletid.

Det anbefales ikke at hele korpset blir stående nede i krypten og vente - pakk ut, og så gå opp eller ut.
Det blir varmt der nede :)

Lørdag er det oppvarming i tilstøtende rom på Sentrum Scene. Man blir hentet fra oppakkingsrommet ca 30 minutter før oppsatt spilletid. Noe trappegåing må påregnes.

Det kan oppstå forsinkelser - men vi gjør så godt vi kan. Vi vil uansett alltid tilstrebe å lage en så sømløs konsertopplevelse som mulig for publikum.

Spilletidene på fredag er som følger: 

 • Elitedivisjon: 20 minutter

 • 1. divisjon: 15 minutter

 • 2. divisjon: 10 minutter

 • 3. divisjon: 10 minutter

Spilletidene på lørdag er som følger:

 • Elitedivisjon: 20 minutter

 • 1. divisjon: 20 minutter

 • 2. divisjon: 15 minutter

 • 3. divisjon: 15 minutter

SLAGVERK

Slagverk

Grunnet knapp tid mellom korpsene og begrenset med plass på scenen vil de største slagverksinstrumentene være vanskelige og tidkrevende å flytte på. Disse vil derfor ha følgende standardoppsett, og vi ber om at større endringer på dette holdes til et minimum.

slagverk_kulturkirken.png

Scenen på Sentrum Scene er vesentlig større, så her vil slagverksriggen følge standard brassbandoppsett.

Liste over tilgjengelig slagverksutstyr finner du her
Husk at alt av stikker, køller, klubber, hamre samt småperc er å anse som personlig utstyr.

 

Husk å melde melde ALLE inn behov på forhånd

Alt av teknisk utstyr (som mikrofon, høyttalere, synthesizer, tilgang til strøm mv.) og sceneelementer (podium, bord mv.) skal meldes inn og godkjennes før festivalen. Hvis godkjent må det også testes før konkurransen (testing skal skje samtidig med slagverksbefaringen). Vi understreker at det er knapp tid mellom korpsene, så riggetiden må holdes til et minimum og store endringer vil ikke bli godkjent. Vi har ikke ekstra utstyr tilgjengelig "on the fly".

Kulturkirken Jacob har et veldig bra orgel, men dette må bestilles og leies i forkant. 

Slagverksbefaring:

Fredag kl 1330-1400

Lørdag kl 1110-1130

Vær effektive :)


Likevel oppfordrer vi dere til å være kreative!! :) Vi får jo til det meste!

Slagverksrelaterte spørsmål rettes til Espen i god tid før festivalen.
Øvrige scenerelaterte spørsmål rettes til festivalmailen.

BEDØMMING

Bedømming

Det er 5 dommere i hver divisjon. Dommerne sitter adskilt, og samarbeider ikke om bedømmingen. Dommerne rangerer korpsene basert på sin subjektive oppfatning av konsertopplevelsen hvert korps leverer. Den beste konsertopplevelsen rangeres høyest.

Dommerne har ikke partitur, og dømmer kun basert på konsertopplevelsen.

Den ene dommeren har en spesiell funksjon. Rangeringen og kommentarer fra denne dommeren publiseres fortløpende.

Dommerne lytter primært til den musikalske kvaliteten i fremførelsen.
Programvalg og visuell utførelse vil selvsagt også kunne påvirke dommerens totale oppfatning av korpsets fremførelse. Vi vet at det er slik, og velger å erkjenne og omfavne dette som en del av det vi kaller konsertopplevelsen.

Hvert korps får da totalt 10 poengsummer fordelt på 2 dager. Vår tanke er at dette vil gi et rettferdig resultat. 

Fordeling av poeng

Fra hver dommer tildeles det poeng til hvert korps basert på rangeringen dommeren har gitt. Poengene tildeles automatisk etter følgende modell:

 1. plass: 20 poeng

 2. plass: 17 poeng

 3. plass: 15 poeng

 4. plass: 14 poeng

 5. plass: 13 poeng

 6. plass: 12 poeng

 7. plass: 11 poeng

 8. plass: 10 poeng

 9. plass: 9 poeng

 10. plass: 8 poeng

 11. plass: 7 poeng

 12. plass: 6 poeng
   

I divisjoner med færre enn 12 deltakere blir kun de øverste trinnene benyttet.

Korps som går over spilletiden blir trukket 3 poeng for hvert påbegynte minutt utover tillatt spilletid.

Den totale poengsummen regnes ut ved å summere poengene korpset har fått fra hver dommer i hver konkurranse. Korpset med høyest total poengsum vinner. Dersom to korps har lik totalsum, er det live-dommer på lørdag som avgjør plasseringen.

Dommerkommentarer

Dommerne skriver kommentarer i et elektronisk system underveis. Disse kommentarene offentliggjøres umiddelbart etter premieutdelingen.

Solistpris

I hver divisjon blir det kåret beste solist på lørdagens program.

TIDSFRISTER

Tidsfrister

25. september
Innbetaling første del av deltakeravgift.

25. januar
Innbetaling siste del av deltakeravgift.

25.februar

Trekning

25. mars
Sende inn program og diverse. Deltakerkorps får egen mail om dette. Men være gjerne klar FØR mailen kommer.

Deltakeravgift blir ikke refundert ved avmelding

Deltakeravgift

DELTAKERAVGIFT

Alle påmeldte korps vil motta lenke til faktura via e-post.
Har du spørsmål rundt betaling av deltakeravgiften, ta kontakt via post@oslobrassfestival.com.

Kommende datoer:

25.-26.april 2025

24.-25.april 2026

bottom of page