DELTAKERINFORMASJON

PROGRAMKRAV

De eneste rammene for hva som skal spilles er hva man tror egner seg for lokalene – henholdsvis et kirkerom på fredagen, og noe som kan minne om en klubbscene med åpen bar og en del bakgrunnsstøy på lørdagen.  Man skal tåle at folk prater. Det er dere som skal engasjere nok til å stoppe praten :)

Konsertopplevelsen skal stå i sentrum hele helgen, og vi oppfordrer alle korps til å velge variert musikk som skaper magiske øyeblikk og god stemning i salen.

Vær kreative! 

SPILLETID

 

Spilletid regnes fra klarsignal til siste tone. Våre funksjonærer gir klarsignal når stoler og slagverksutstyr er rigget opp, og bandet må da starte innen 30 sek. 


Vi ønsker å minimere dødtid mellom korpsene av hensyn til publikumsopplevelsen. For å minimere riggetiden skal alle stoler settes opp etter standard brassbandoppsett. 

Ønsker korpset innmarsj, må det tas av den tildelte spilletiden.

Konkurransen starter klokken 14.00 fredag ettermiddag. 3.divisjon spiller først.
Det er ingen pause mellom korpsene, og kort pause mellom divisjonene. Vi har bare omtrentlige spilletider, det viktigste er at det flyter! 

 

Rekkefølge foreligger 19.januar.

Spilletidene på fredag er som følger: 

 • Elitedivisjon: 20 minutter

 • 1. divisjon: 15 minutter

 • 2. divisjon: 10 minutter

 • 3. divisjon: 10 minutter

Spilletidene på lørdag er som følger:

 • Elitedivisjon: 24 minutter

 • 1. divisjon: 20 minutter

 • 2. divisjon: 15 minutter

 • 3. divisjon: 15 minutter

 

 

Fredag er det oppvarming i et lokale ikke langt fra Kulturkirken. Dere blir hentet rundt 30 minutter før. Vi anbefaler å være på plass en time før spilletid.

Det anbefales ikke at hele korpset blir stående nede i krypten og vente - pakk ut, og så gå opp eller ut. Det blir varmt der nede :)

Lørdag er det oppvarming i tilstøtende rom på Sentrum Scene. Man blir hentet ca 30 minutter før oppsatt spilletid.
Noe trappegåing må påregnes.

SLAGVERK

 

Grunnet knapp tid mellom korpsene og begrenset med plass på scenen vil de største slagverksinstrumentene være vanskelige og tidkrevende å flytte på. Disse vil derfor ha følgende standardoppsett, og vi ber om at større endringer på dette holdes til et minimum.

Scenen på Sentrum Scene er vesentlig større, så her vil slagverksriggen følge standard brassbandoppsett.

Liste over tilgjengelig slagverksutstyr finner du her
Husk at alt av stikker, køller, klubber, hamre samt småperc er å anse som personlig utstyr.

Det vil være befaring for slagverkerne og andre spesialinstrumenter/teknisk rigg fredag kl. 1330 og lørdag kl. 1030. 

 

Husk å melde melde inn behov på forhånd

Alt av teknisk utstyr (som mikrofon, høyttalere, synthesizer, tilgang til strøm mv.) og sceneelementer (podium, bord mv.) skal meldes inn og godkjennes før festivalen. Hvis godkjent må det også testes før konkurransen (testing skal skje samtidig med slagverksbefaringen). Vi understreker at det er knapp tid mellom korpsene, så riggetiden må holdes til et minimum og store endringer vil ikke bli godkjent. Vi har ikke ekstra utstyr tilgjengelig "on the fly".

Kulturkirken Jacob har et veldig bra orgel, men dette må bestilles og leies i forkant. Pris for leie er kr. 500.


Slagverksrelaterte spørsmål rettes til Espen i god tid før festivalen.
Øvrige scenerelaterte spørsmål rettes til festivalmailen.

BEDØMMING

 

Det er 5 dommere i hver divisjon. Dommerne sitter adskilt, og samarbeider ikke om bedømmingen. Dommerne rangerer korpsene basert på sin subjektive oppfatning av konsertopplevelsen hvert korps leverer. Den beste konsertopplevelsen rangeres høyest.

Dommerne har ikke partitur, og dømmer kun basert på konsertopplevelsen.

Den ene dommeren har en spesiell funksjon. Rangeringen og kommentarer fra denne dommeren publiseres fortløpende.

Dommerne lytter primært til den musikalske kvaliteten i fremførelsen.
Programvalg og utførelse vil kunne påvirke dommerens totale oppfatning av korpsets fremførelse. Vi vet at det er slik, og velger å erkjenne og omfavne dette som en del av det vi kaller konsertopplevelsen.

Hver dommer teller 20 % på sluttresultatet. Ved poenglikhet er det live-dommer som avgjør.

Fordeling av poeng

Fra hver dommer tildeles det poeng til hvert korps basert på rangeringen dommeren har gitt. Poengene tildeles automatisk etter følgende modell:

 1. plass: 20 poeng

 2. plass: 17 poeng

 3. plass: 15 poeng

 4. plass: 14 poeng

 5. plass: 13 poeng

 6. plass: 12 poeng

 7. plass: 11 poeng

 8. plass: 10 poeng

 9. plass: 9 poeng

 10. plass: 8 poeng

 11. plass: 7 poeng

 12. plass: 6 poeng
   

I divisjoner med færre enn 12 deltakere blir kun de øverste trinnene benyttet.

Korps som går over spilletiden blir trukket 3 poeng for hvert påbegynte minutt utover tillatt spilletid.

Den totale poengsummen regnes ut ved å summere poengene korpset har fått fra hver dommer i hver konkurranse. Korpset med høyest total poengsum vinner. Dersom to korps har lik totalsum, plasseres korpset med høyest poengsum på lørdagsprogrammet først.

Dommerkommentarer

Dommerne skriver kommentarer i et elektronisk system underveis. Disse kommentarene offentliggjøres umiddelbart etter premieutdelingen.

Gruppepris og solistpris

 • I hver divisjon deles det ut gruppepriser for alle grupper (kornett, horn, euph/bar, tromboner, tuba, slagverk).
   

 • I hver divisjon blir det kåret beste solist på lørdagens program.

TIDSFRISTER

 

19. september
Innbetaling første del av deltakeravgift.

19. januar
Innbetaling siste del av deltakeravgift.

19. januar
Spillerekkefølgen offentliggjøres.

19. mars
Sende inn program og diverse. Deltakerkorps har fått tilsendt mail om dette.

Deltakeravgift blir ikke refundert ved avmelding

DELTAKERAVGIFT

 

Deltakeravgiften er på 9000,- og inkluderer deltakelse, inngang alle konserter, og  After Party for alle deltakere. 

Deltakeravgiften betales i to omganger:

 • 5000,- innen 19. september 2021

 • 4000,- innen 19. januar 2022

Alle påmeldte korps vil motta lenke til faktura via e-post.
Har du spørsmål rundt betaling av deltakeravgiften, ta kontakt via post@oslobrassfestival.com.

Kommende Datoer:

21.-22.april 2023

26.-27.april 2024