top of page
Depositphotos_20405103_l.jpg

DOMMERREGISTRERING 2024

På Oslo Brassfestival er det fem dommere i hver konkurranse. En av dommerne skal dessuten dømme live og fortløpende publisere sine kommentarer og poeng på nett. De fire siste dommerne er "vanlige" dommere som sitter adskilt. Her blir poeng og kommentarer offentliggjort først ved premieutdelingen lørdag kveld. 

Vi søker nå etter dommere til årets festival. Det er fire divisjoner over to dager – altså åtte konkurranser. Det er mulig å dømme flere konkurranser så lenge man har tid.

 
Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som elsker brassband. Du er den personen som alltid hører alle 10 korps i elitedivisjonen på NM i tillegg til alt annet du kan få med deg. Når du kommer hjem streamer du det du gikk glipp av. Spillelistene dine på Spotify består primært av brassband-musikk, og du oppdaget nylig at La forza del destino også finnes for orkester.

I tillegg til dette er det supert om du er god til å spille, om du har studert litt musikk, om du har dirigenterfaring eller annen relevant erfaring. Det viktigste er imidlertid at du elsker brassband. Vi ønsker at våre likemenn skal dømme oss.

Habilitet

Vi tror ikke det er så farlig med noen koblinger (og i vårt lille miljø er det vel nesten ikke til å unngå?), men vi ber alle som melder seg om å gjøre en vurdering av om man selv føler seg komfortabel med å dømme de korpsene som er påmeldt den aktuelle divisjonen. Det er DU som må stå for poengene du gir …

Arbeidsbeskrivelse

Alle dommere vil få utdelt sin egen plass med et bord. Dommerkommentarer skrives elektronisk. Vi ønsker at dommerne selv tar med laptop/nettbrett til dette formålet, men er også behjelpelig med å låne ut utstyr som er designet i California og produsert i Kina ved behov.

Dommerkommentarene vil offentliggjøres rett etter premieutdelingen og gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å lese. Her er det åpenhet som gjelder!

Det som skal bedømmes er konsertopplevelsen. Du skal sette deg ned som om du var en vanlig publikummer og rett og slett dømme det du liker best øverst. 

 

Betyr dette at det kun er tolkning og musisering som gjelder? Selvsagt ikke. De færreste vil kunne nyte en god tolkning hvis fremførelsen er skjemmet av dårlig intonasjon, masse feilspilling, dårlig utnyttelse av dynamisk register, osv … Alt dette henger sammen, og det vet alle.

Forberedelser

Det er ingen krav til musikalske forberedelser. Det skal ikke sendes inn partiturer, og dommerne skal forholde seg til det samme som publikum. Hvis det kreves partiturstudier for å kunne forstå musikken er det valgt feil musikk for denne konkurransen.

Dommerkommentarer og rangering

Hver dommer skal skrive en kommentar til hvert korps. Dette er helt fritt, men kan f.eks. være kommentarer til hvert enkelt stykke i tillegg til en generell kommentar til slutt. 

Dommerkommentarene skal være direkte og spontane — som om du kommenterte til en venn som satt ved siden av. Så trekker du fra det som ikke egner seg for offentligheten. Dersom dette siste medfører at få eller ingen kommentarer står igjen er det ikke deg vi ser etter som dommer.

Kommentarene skal altså være dommerens subjektive og spontane reaksjon der og da. Det er ikke ment som et dokument for bruk til videre arbeid og utvikling (når var forøvrig sist gang noen satt seg ned med dommerkommentarer i et strategimøte for å diskutere hva som skal øves på videre?). 

I og med at dommerne ikke har partiturer vil det heller ikke være mulig med "tromboner ikke helt presise ved inngangen til G" (selv om dette nesten alltid vil være sant (ikke alltid det finnes et G-parti)). 

Når divisjonen er ferdig skal korpsene rangeres i rekkefølge, og du trykker "lagre".

That's it.

For inspirasjon kan vi anbefale å lese dommerkommentarer fra tidligere år.

Forfriskninger

Vi setter frem litt karbohydrater og koffeinholdig drikke så dommerne kan holde seg våkne gjennom hele konkurransen.

Alkohol

Vi vet alle at ting låter bedre etter et par øl, og dette er ikke forenlig med å være dommer. Vi krever at alle dommere er 100 % edru. Dersom det oppdages at noen inntar alkohol vil dommeren bli fjernet fra listene og om mulig erstattet av en annen.

Honorar

Hver dommer får NOK 500,- for hver konkurranse som dømmes. Vi er klar over at dette ikke er fantastisk god timesbetaling, men – du elsker jo brassband og hadde uansett hørt alt. 500,- for å i tillegg si meningen din er vel ikke så ille?

Disclaimer

Vi er klar over at dette er en helt ny måte å dømme på, og vi har ingen garantier for at resultatene blir "riktige".

Til det kan vi bare si at vi kjenner noen som har opplevd feil resultater også på NM, så det finnes uansett ikke en perfekt modell i dag. Det vi ønsker å oppnå med denne modellen er to ting:

  1. Få flere synspunkter. Flere dommere som sier hva de mener. I stedet for at to (eller tre) personer gir sin "fasit" og er enige seg i mellom ønsker vi heller å vite hva hver av dem mente. La oss si dere kommer sist i konkurransen, men det var i hvert fall én dommer som likte det dere gjorde. Hadde ikke det vært kult å vite det?
     

  2. Få større åpenhet rundt dømmingen. Vi vil offentliggjøre alle dommerkommentarer og hva alle dommere har gitt av poeng. Dette gjør det enkelt for alle å sjekke i etterkant.

Ja – jeg vil dømme! :)
Hvilke divisjoner ønsker du å dømm?

Wohoo! Vi tar kontakt når vi har lagt kabalen eller hvis vi lurer på noe :)

bottom of page