top of page

REKKEFØLGE FREDAG

Husk at tidene er veiledende

ELITEDIVISJON

1. DIVISJON

Oslofjord Brass

Oslo Brass Band

Jaren Hornmusikkforening

Rong Brass

20.57

21.22

21.47

22.12

Sandefjord Brass Symposium

Montebello Brass

Hasle Brass

Brøttum Brass

19.35

19.55

20.15

20.35

2. DIVISJON

Krapfoss Hornorkester

Valdres Brass Band

Trondheim Brassband

Jølster musikklag

Gjøvik Bybrass

Tertnes Amatørkorps

Skui Brassband

17.54

18.08

18.22

18.36

18.50

19.04

19.18

3. DIVISJON

14.50

15.04

15.18

15.32

15.46

16.00

16.14

16.28

16.42

16.56

17.10

17.24

17.38

Filadelfia Hornorkester Drammen

Flå Musikkorps

Eidsberg Brassband

Drammen Brassband

Saksumdal Musikkforening

Holmestrand Brass

Moen Musikkforening

Sørkedalen Brass

Fræna Brass Band

Lismarka Mesnali Brass

Røn Musikklag

Langhus Brass

Bamble Brass

REKKEFØLGE LØRDAG

ELITEDIVISJON

Oslofjord Brass

Rong Brass

Oslo Brass Band

Jaren Hornmusikkforening

20.07

20.32

20.57

21.22

2. DIVISJON

Gjøvik Bybrass

Valdres Brass Band

Jølster musikklag

Skui Brassband

Krapfoss Hornorkester

Trondheim Brassband

Tertnes Amatørkorps

16.09

16.28

16.47

17.06

17.25

17.44

18.03

1. DIVISJON

18.25

18.50

19.15

19.40

Brøttum Brass

Montebello Brass

Hasle Brass

Sandefjord Brass Symposium

3. DIVISJON

12.00

12.19

12.38

12.57

13.16

13.35

13.54

14.13

14.32

14.51

15.10

15.29

15.48

Lismarka Mesnali Brass

Langhus Brass

Holmestrand Brass

Drammen Brassband

Filadelfia Hornorkester

Røn Musikklag

Sørkedalen Brass

Saksumdal Musikkforening

Bamble Brass

Fræna Brass Band

Flå Musikkorps

Moen Musikkforening

Eidsberg Brassband

bottom of page