REKKEFØLGE FREDAG

ELITEDIVISJON

Starter kl 19.44

1. DIVISJON

Starter kl 18.10

2. DIVISJON

Starter ca kl 16.50

3. DIVISJON

Starter kl 15.06

REKKEFØLGE LØRDAG

ELITEDIVISJON

Starter kl 19.15

1. DIVISJON

Starter kl 17.10

2. DIVISJON

Starter ca kl 15.20

3. DIVISJON

Starter ca kl 12.51