REKKEFØLGE FREDAG

ELITEDIVISJON

Oslofjord Brass

Montebello Brass

Tertnes Brass

Kleppe Musikklag

Oslo Brass Band

....

2. DIVISJON

Gjøvik Bybrass

Valdres Brass Band

Tysnes Musikklag

Follesø Musikklag

Krapfoss Hornorkester

Bertnes Brass

Skui Brassband

Sørum Musikklag

1. DIVISJON

Flesland musikklag

Tertnes Amatørkorps

Hasle Brass

Rong Brass

Brøttum Brass

Musikkorpset Gjallarhorn

3. DIVISJON

Moen Musikkforening

Saksumdal Musikkforening

Herre Ungdomskorps

Langhus Brass

Lismarka Mesnali Brass

Sørkedalen Brass

Bamble Brass

Eidsberg Brassband

Fræna Brass Band/Frei Hornmusikk

Hordaland Ungdoms Brassband

Filadelfia Hornorkester Drammen

Starter ca kl 20.30

Starter ca kl 18.15

Starter kl 14.00

Starter ca kl 16.15

REKKEFØLGE LØRDAG

ELITEDIVISJON

Starter ca kl 20.30

Oslofjord Brass

Montebello Brass

Tertnes Brass

Oslo Brass Band

Kleppe Musikklag

2. DIVISJON

Starter ca kl 14.30

Sørum Musikklag

Follesø Musikklag

Krapfoss Hornorkester

Tysnes Musikklag

Bertnes Brass

Skui Brassband

Valdres Brass Band

Gjøvik Bybrass

1. DIVISJON

Starter ca kl 17.40

Tertnes Amatørkorps

Flesland musikklag

Hasle Brass

Brøttum Brass

Rong Brass

Musikkorpset Gjallarhorn

3. DIVISJON

Starter ca kl 11.00

Filadelfia Hornorkester Drammen
Hordaland Ungdoms Brassband
Lismarka Mesnali Brass
Sørkedalen Brass
Fræna Brass Band/Frei Hornmusikk
Eidsberg Brassband
Herre Ungdomskorps
Langhus Brass
Saksumdal Musikkforening
Moen Musikkforening
Bamble Brass