top of page

Lørdag

3. divisjon
Dommere: Morten Fagerjord, Ingrid Frivold-Storli, Joakim Hellumbråten Kristensen, Bård Jelsness og Ingebjørg Vilhelmsen
2. divisjon
Dommere: Morten Fagerjord, Andreas Heier Røe, Joakim Hellumbråten Kristensen, Fredrik Birknes og Kristian Berg
1. divisjon
Dommere: Morten Fagerjord, Ingrid Frivold-Storli, Joakim Hellumbråten Kristensen, Bård Jelsness, Kjell Berget og Adam Cooke
Elitedivisjon
Dommere: Morten Fagerjord, Ingrid Frivold-Storli, Joakim Hellumbråten Kristensen, Kjell Berget, Ray Farr og Adam Cooke

Fredag

3. divisjon

Dommere: Morten Fagerjord, Ingrid Frivold-Storli, Ingebjørg Vilhelmsen, Bård Jelsness og Mikkel Remme

2. divisjon
Dommere: Morten Fagerjord, Andreas Heier Røe, Joakim Hellumbråten Kristensen, Fredrik Birknes og Kristian Berg
1. divisjon
Dommere: Morten Fagerjord, Ingrid Frivold-Storli, Joakim Hellumbråten Kristensen, Fredrik Birknes, Kristian Berg og Adam Cooke
Elitedivisjon
Dommere: Morten Fagerjord, Ingrid Frivold-Storli, Joakim Hellumbråten Kristensen, Kjell Berget, Ray Farr og Adam Cooke
bottom of page