top of page

Bamble Musikkorps

  • Fanfare & Flourishes, for a festive occasion (James Curnow)

  • Show Time (Jean-Pierre Hartmann)

  • Birdland (Josef Zawinul, arr. Philip Sparke)

Lørdag
13.20

Omtale

Bamble Musikkorps er ett Brass Band som holder til i Bamble. Vi er ett korps bestående av ca. 35 medlemmer, både stort og smått. Vi har hatt en jevn økning i medlemsmassen siste årene med både unge og eldre som ønsker å spille i korpset.

 

Korpset er veldig opptatt av spilleglede og har derfor ett meget høyt aktivitetsnivå. I løpet av en sesong er det flere lokale konserter av varierende størrelse som markedsdagen til Stathelle Skolemusikkorps, Shantyfestivalen, og flere andre lokale arrangementer. Av egne konserter er julekonserten i Bamble Kirke før jul stor. De siste 2 årene har vi hatt Ingebjørg Bratland som gjestesolist, og har da trukket over 700 mennesker på konsertene våre hvert år. I tillegg hadde korpset sin 10'ende nyttårskonsert på rad nå i Januar. Det har i alle disse årene vært solister av ypperste kvalitet og i år var det ei noen unntak. Korpset hadde med seg Eli Kristin Hansveen, Arild Bakke, Jan Erik Fillan og Simon Thorbjørnsen som solister. I tillegg hadde korpset Arild Erikstad som konfransier.

 

Bamble Musikkorps har også deltatt gjevnlig i konkurranser de siste årene, og stakk av med 1.pris i 2.divisjon på Hjertnesfestivalen både i 2016 og i 2017.

 

Korpsets dirigent er Kjell-Arvid Polsrød. Han er inne i sin 4`de sesong med korpset, og vi har ett kjempesamarbeid om har gitt gode resultater både musikalsk og sosialt.

bottom of page