top of page

Tertnes Amatørkorps

Dirigent:

Joseph Cook

Korpsomtale:

Tertnes Amatørkorps kommer fra Tertnes i Åsane, nord i Bergen. Korpset har sitt utspring fra Tertnes Ungdomskorps som ble stiftet i 1964. Tertnes Ungdomskorps skiftet etter hvert navn til Tertnes Brass og ble ledende i kvalitetsutviklingen på brassband i Norge. Ut fra ønske fra noen av medlemmene om å spille i et korps som lettere kunne la seg kombinere med jobb- og familieliv, ble Tertnes Amatørkorps stiftet i 1984.

I korpset er det viktig å ha det kjekt på øvelser, spille god musikk på konserter og ta vare på vennskap som er blitt til gjennom musikken. Med mange medlemmer som tidligere har spilt i elitedivisjon holder korpset et høyt musikalsk nivå. Det er viktig for oss at den musikalske utviklingen går hånd i hånd med spilleglede, overskudd og familiære forpliktelser.

Program fredag:

Lions of Legends, Thierry Deleruyell

Program lørdag:

Horizons, Paul Lovatt-Cooper

First Light, Ben Hollings, Kornettsolist: Bjarte Mossefinn

Cantina Band, John Williams, Arr. Kvamme

Elegy (fra Entertainments), Gilbert Vinter

Activate, Matthew Hall

 

bottom of page