top of page

Filadelfia Hornorkester Drammen

Dirigent:

Pål André Grimstad Worren

Korpsomtale:

Filadelfia Hornorkester Drammen er et av de få korpsene i landet som er tilknyttet en pinsemenighet. I løpet av 1900-tallet vokste mange slike korps fram, da som en del av ungdomstilbudet menighetene tilbød. Et problem meldte seg derimot da man innså at det var relativt vanskelig å få medlemmene til å slutte. Dette bærer korpset (bare såvidt) preg av den dag idag. Hornorkesteret er i sinnet et pur ungt korps, og bagateller som snittalder er høyst irrelevant i så henseende.

 

Hele veien har pinsekorpsene vært nært beslektet med frelsesarméens korps i musikkuttrykk, noe som klart viser igjen i programvalget denne helgen. Musikalske sitat fra salmer, hymner og andre kristne melodier danner ofte grunnlaget for stykkene som spilles. For mange av medlemmene i Hornorkesteret gir dette musikken en ekstra meningsdimensjon - selv om musikken også kan være fin akkurat som den er.

 

Filadelfia Hornorkester Drammen sier som sin dirigent kan finne på å si i godt lag: "Nu, änglar - nu kör vi!".

Program fredag:

Variations on Laudate Dominum - Edward Gregson

Program lørdag:

Mission Force - Stephen Bulla

 

Prelude on Lavenham - Geoffrey Nobes

 

My God and King! - Paul Sharman

bottom of page