DELTAKERE 2022

ELITEDIVISJON

Ila Brass Band

Kleppe Musikklag

Montebello Brass

Oslofjord Brass
Oslo Brass Band

Sandefjord Brass Symposium

Tertnes Brass

2. DIVISJON

Bertnes Brass

Gjøvik Bybrass

Krapfoss Hornorkester
Skui Brassband

Sørum Musikklag
Tysnes Musikklag

Valdres Brass Band

1. DIVISJON

Brøttum Brass

Hasle Brass

Flesland Musikklag

Musikkorpset Gjallarhorn
Rong Brass
Tertnes Amatørkorps

 

3. DIVISJON

Moen Musikkforening
Saksumdal Musikkforening
Herre Ungdomskorps
Langhus Brass
Lismarka Mesnali Brass
Sørkedalen Brass
Rosendal Musikklag
Bamble Brass
Eidsberg Brassband
Fræna Brass Band/Frei Hornmusikk
Filadelfia Hornorkester Drammen

Blackley Band